۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه
خبرها (419)
انتخاب گروه خبر
 
برگزاری کارگاه مدیریت زمان واحد دانشکده پیراپزشکی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان کارگاه مدیریت زمان را برگزار کرد.
1397/7/24
نخستین سمینار مبارزه با کودک آزاری انجمن دانشجویان پزشکی با همکاری جمعیت دانشجویی امام علی(ع )نخستین سمینار مبارزه با کودک آزاری را برگزار خواهد کرد
همایش/ کنگره-
1396/11/25
برگزاری جلسه ی ژورنال کلاب انجمن روانشناسی اجتماعی ژورنال کلاب این هفته ی انجمن روانشناسی اجتماعی با محوریت کتاب irational bundle برگزار شد.
1396/3/6
Free discussion class MLSSA are holding free discussion class
کارگاه-
1396/2/22
شانزدهمین دوره کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت بیمارستان بهارلو انجمن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مشترک کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت بیمارستان بهارلواز علاقمندان برای ثبت نام در شانزدهمین دوره کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت بیمارستان بهارلو ثبت نام به عمل می آورد.
انجمن-
1396/2/20
شرکت در نوآوردگاه BCI اعضای انجمن روباتیک پزشکی از 2 اسفند تا 6 اسفند به مدت 5 روز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در نوآوردگاه در کارگاه های مربوطه و مسابقه شرکت کردند.
همایش/ کنگره-
1395/12/6
Sixth session of Medical laboratory association
Medical laboratory sciences Student associate committee held the sixth meeting
1395/12/6
برگزاری جلسه آماده سازی برای نوآوردگاه BCI جلسه گروه روباتیک پزشکی به منظور آماده سازی برای ارائه پروژه در نوآوردگاه BCI برگزار شد.
انجمن-
1395/11/28
برگزاری ششمین جلسه انجمن علوم آزمایشگاهی جلسه انجمن علوم آزمایشگاهی به منظور هماهنگی برای برگزاری کارگاه ی آموزشی برای نیمسال دوم تحصیلی برگزار شد.
1395/11/27
برگزاری شصت و دومين جلسه ی انجمن رژيم شناسى در جلسه ی انجمن رژیم شناسی در خصوص یک مورد از نظر ارزيابى هاي تغذيه اى و نحوه تنظيم برنامه ی غذايي بحث و تبادل نظرشد.
1395/11/18
12345678910...