۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

فرآیند ثبت نام حضوری کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

شیوه نامه ی ثبت نام حضوری کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

برای شرکت در کارگاه های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان مراحل زیر را انجام دهید: 1.مراجعه به آدرس اینترنتی

www.etdc.tums.ac.ir برای کسب اطلاع از کارگاه ها و زمان برگزاری آن ها، در ابتدای هر ماه .

2.رجوع به مسوول آموزش در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان به آدرس تقاطع خیابان وصال شیرازی و ایتالیا-پلاک 56.

3.با ارایه کارت دانشجویی نام شما در لیست کارگاه های درخواستی رزرو خواهد شد.

4.برگزاری کارگاه توسط ایمیل یا پیام کوتاه به اطلاع شما خواهد رسید.

5.برای شرکت در کارگاه در روز و زمان مقرر در مرکز پژوهش های علمی دانشجویان حضور بهم رسانید.

6.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ی 88989161 الی 4 داخلی 8 ( بخش کارگاه ) تماس بگیرید.

این شیوه نامه توسط سید معین حسینعلی پور،مسوول کنترل کیفیت مرکز و با کمک مشکات ترکمانیان، مسوول روابط عمومی و به دستور و با راهنمایی های مانی بیگی، دبیر مرکز، نگارش شده است.