۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

نام و نام خانوادگی

دانشکده

ایمیل

سمت

شهاب الدین رضایی

علوم تغذیه و رژیم شناسی

Shahabtcnp@gmail.com

sh-rezaei@razi.tums.ac.ir

دبیر کل مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان

عفیفه خسروی

پرستاری و مامایی

af.khosravi.72@gmail.com

سخنگوی شورای مرکزی و دبیر واحد پرستاری و مامایی

مریم تاجیک

پزشکی

maryamtajik.ac@gmail.com

دبیر واحد پزشکی داروسازی

بهار عطائی نیا

پزشکی

bahar.ataeinia@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی داروسازی

مهرناز برهانی

داروسازی

mehrnaz.brh@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی داروسازی

مهدیس مروتی

پزشکی

m.morovvati74@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی داروسازی

علی شکیبا

پزشکی

a_shakiba16@yahoo.com

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی داروسازی

طاها بیات

پزشکی

tb1373@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی داروسازی

زهرا امیری

داروسازی

zahra.amiri96@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی داروسازی

محمد فراهانی

داروسازی

m.farahani19970@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پزشکی داروسازی

ملیکا سامی

پرستاری و مامایی

Melikasami920@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پرستاری و مامایی

محمد امین شرفی

توانبخشی

Msharafi1371@gmail.com

دبیر واحد توانبخشی

نگار اکبری

توانبخشی

Negar_voll@yahoo.com

عضو شورای مرکزی واحد توانبخشی

مصطفی جوانمرد

پیراپزشکی

Mostafa98j@gmail.com

دبیر واحد پیراپزشکی

علی معتمدی

پیراپزشکی

Ali.motamedi1375@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد پیراپزشکی

علیرضا دادفرما

علوم تغذیه و رژیم شناسی

alireza.da89@gmail.com

عضو شورای مرکزی واحد علوم تغذیه

کیوان شاهپورزاده

دندانپزشکی

pharmachologybuff@yahoo.com

دبیر واحد دندانپزشکی