۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
برنامه عملیاتی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان به تصویب شورای مرکزی رسید
برنامه عملیاتی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان توسط دبیر کل مرکز، یسنا رستم آبادی و همچنین اعضای شورای مرکزی و اجرایی بر اساس برنامه راهبردی مرکز تدوین شد
1394/9/7   0

این برنامه عملیاتی در 5 بخش مختلف بر اساس 5 هدف کلان مرکز که به شرح زیر است نوشته شد: 

1. هدفمندسازی وفراهم کردن شرایط انجام پژوهش برای اکثریت دانشجویان

2. گسترش کارآفریني و نوآوری

3. شکوفایی استعدادهای دانشجویان درزمينه های مختلف

4. نظام مند کردن حضورمؤثردرمجامع علمي بين المللي

5. گسترش روابط عمومي و انتشارات

در این برنامه یکساله شامل 49 پروژه و 582 ردیف است که برخی از آنان مانند کارگاه ها به صورت فصلی تکرار می شوند. این برنامه حاوی جدول زمانبندی بوده و به طور مشخص زمان انجام هر گام و پروژه درج گردیده است. ازین پس مبنای عملیات معاونت های مرکز این برنامه خواهد بود و همچنین گروه تضمین کیفیت مسئول بررسی نحوه اجرای برنامه و نظارت بر روند پیشرفت پروژه ها هستند. 

امید است که این برنامه سبب رشد و اعتلای دانشجویان در امر آموزش، پژوهش و فناوری گردد.  

برنامه عملیاتی سال ۹۶ مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

گزارش دوم شورای اجرایی در سال ۹۶

  
  
برنامه عملیاتی مرکز(فایل 1)
برنامه عملیاتی مرکز (فایل2)
برنامه عملیاتی مرکز (فایل3)
برنامه عملیاتی مرکز (فایل2)
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):