۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
اطلاعیه در خصوص استفاده از تسهیلات راتبه دانشجویی(واریزی ماهیانه) مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶
دانشجویان مشمول جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ می بایست تا ۱۹ اردیبهشت ماه سال ۹۷ فرم مربوط به فعالیت های دانشجویی را تکمیل و به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
1397/1/18   0
به اطلاع تمامی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (دانشجویانی که نام ایشان در لیست تایید شده از طرف بنیاد ملی نخبگان می باشد) می رساند در خصوص دریافت راتبه دانشجویی(واریزی ماهیانه) در مقاطع مختلف اطلاعیه زیر را به دقت مطالعه نموده و مراحل لازم را انجام دهند:
مبلغ این راتبه در نیمسال اول بدون ارائه گزارش کار دانشجویی توسط بنیاد برای دانشجویان واریز شده است ولی برای نیمسال دوم می بایست گزارش کار دانشجویی برای بنیاد ملی نخبگان ارائه شود تا مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت شود .
لذا دانشجویانی که در حال انجام فعالیت دانشجویی در مراکز مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند تا ۱۹ اردیبهشت ماه فرصت دارند فرم مربوط به فعالیت های دانشجویی را از لینک مربوطه دریافت کرده، در دو نسخه تکمیل نموده و به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.(طبق فلوچارت)
قابل ذکر است :
۱. دانشجویان سال اول تا چهارم دکترای حرفه ای می بایست فرم مقطع کارشناسی و دانشجویان سال پنجم تا هفتم دکترای حرفه ای می بایست فرم مقطع کارشناسی ارشد را تکمیل نمایند.
۲. دانشجویانی که از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری استفاده می کنند نمی توانند از تسهیلات راتبه دانشجویی استفاده نمایند.
۳. فعالیت دانشجویی شامل کلیه فعالیت هایی می شود که دانشجو در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران و واحدهای مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می دهد. بطور مثال این فعالیت ها می تواند شامل موارد زیر باشد : 
کار در کتابخانه دانشگاه، همکاری در طرح پژوهشی، فعالیت در انجمن ها، کار در مرکز رایانه، کار در خوابگاه، کار در مسجد و ...

فلوچارت مراحل تکمیل فرم راتبه دانشجویی
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):