۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
زمان تحویل فرم تایید گزارش آموز ش یاری ، پژوهش یاری و فن یاری نیمسال دوم مشمولین سال تحصیلی ۹۷-۹۶
مشمولین سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تا ۱۳ خرداد ماه ۹۷ فرصت دارند فرم تایید گزارش آموز ش یاری ، پژوهش یاری و فن یاری را تکمیل و به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
1397/2/31   0
دانشجویانی که فرم قرارداد آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ خود را تحویل مرکز رشد استعدادهای درخشان داده اند، می بایست  فرم تایید گزارش مربوط به آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری نیمسال دوم سال تحصیلی۹۷-۹۶  و فایل شرح گزارش مربوطه را از سایت مرکز رشد دریافت نموده و تا 13خرداد 97 به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.

 لازم به ذکر است:
درفرم تایید گزارش فقط ( بند الف) تکمیل شود .
فرم تایید و گزارش مربوطه حتما از سایت مرکز رشد دریافت شود و در همان فرم تکمیل شود لطفا از نوشتن گزارش در فرمهای  قدیمی خودداری شود زیرا این فرمها از طرف مرکز دریافت نخواهد شد. 
شرح گزارش مربوطه را به اندازه یک صفحه A4 بصورت تایپ شده و امضا شده توسط استاد راهنما در صفحه پیوست فرم تایید گزارش به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
این گزارش مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و دانشجویان سال پنجم تا هفتم دکترای حرفه ای که از تسهیلات آموزش یاری و پژوهش یاری و فن یاری استفاده نموده اند می باشد.
  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):