۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
تمدید مهلت تکمیل فرم تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان در نیم سال اول سال تحصیلی 98-97
آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان در نیم سال اول سال تحصیلی ، 30 بهمن ماه اعلام شد.
1397/11/10   0
دانشجویانی که فرم تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری را برای نیمسال اول تا تاریخ 30 دی 97 تکمیل نکرده اند و متقاضی استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان در نیم سال اول سال تحصیلی می باشند تا 30 بهمن ماه 1397 می بایست فرم مربوطه را تکمیل کرده و تحویل مرکز رشد استعدادهای درخشان دهند.
دانشجویانی که در سال تحصیلی 98-97 مشمول جوایز تحصیلی بنیاد می باشند ( نام ایشان در لیست تایید شده بنیاد است) برای استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری، فن یاری جهت نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 تا 30 بهمن ماه 1397 می توانند فرم های قرارداد مربوط را در سایت استعداد درخشان تکمیل نمایند. برای استفاده ازاین جوایز فرم مربوطه (یکی از فرم های قرارداد آموزش یاری یا پژوهش یاری یا فن یاری) را در سامانه http:// registeretdc.tums.ac.ir تکمیل و طبق فلوچارت زیر تحویل دهند.

 قابل ذکر است :
1-    دانشجویان از زمان تکمیل فرم ، سامانه را با کد رهگیری خود چک نمایند تا در صورت وجود نقص آنرا برطرف سازند.
2-    در پایان نیمسال تحصیلی لازم است گزارش تفصیلی فعالیتهای انجام شده براساس قرارداد همراه با فرم تایید فعالیت توسط استاد ویا مرکز طرف قرارداد، به مرکز رشد تحویل داده شود پس از تایید مرکز و بنیاد ملی نخبگان جایزه مربوطه توسط بنیاد واریز می گردد.
3-    آدرس سامانه مربوط به ثبت نام فرم قرارداد آموزش یاری، پژوهش یاری ، فن یاری http://registeretdc.tums.ac.ir
4-    توجه فرمایید منظور از سامانه ای که می بایست اسکن فرم خود را در آن بارگزاری نمایید سامانه ای است که فرم قرارداد را در آن تکمیل نموده اید.
5-    این فرم قرارداد بین دانشگاه و دانشجو منعقد شده ودر سامانه اطلاعاتی بنیاد توسط دانشگاه بارگزاری می شود.
6-     این تسهیلات تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که درسال جاری مشمول جوایز بوده اند و نام ایشان در لیست تایید شده بنیاد بوده است .
7-     این تسهیلات تنها برای دانشجویانی است که در مقاطع دکترای حرفه ای (سال پنجم تا هفتم) ، کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی می باشند.
 

  
  
فلوچارت
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):