۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
زمان تحویل فرم گزارش آموزش یاری ، پژوهش یاری و فن یاری نیمسال اول مشمولین سال تحصیلی 98-97
مشمولین سال تحصیلی 98-97 تا 15 اسفند ماه ۹۷ فرصت دارند فرم تایید گزارش آموز ش یاری ، پژوهش یاری و فن یاری را تکمیل و به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
1397/11/15   0
دانشجویانی که فرم قرارداد آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 خود را تحویل مرکز رشد استعدادهای درخشان داده اند، می بایست  فرم تایید گزارش مربوط به آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری نیمسال اول سال تحصیلی98-97و فایل شرح گزارش مربوطه را از سایت مرکز رشد دریافت نموده و تا 15 اسفند ماه 97 به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.

 لازم به ذکر است:
• درفرم تایید گزارش فقط ( بند الف) تکمیل شود .
• فرم تایید و گزارش مربوطه حتما از سایت مرکز رشد دریافت شود و در همان فرم تکمیل شود لطفا از نوشتن گزارش در فرمهای  قدیمی خودداری شود زیرا این فرمها از طرف مرکز دریافت نخواهد شد.
• شرح گزارش مربوطه را به اندازه یک صفحه A4 بصورت تایپ شده و امضا شده توسط استاد راهنما در صفحه پیوست فرم تایید گزارش به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
• این گزارش مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و دانشجویان سال پنجم تا هفتم دکترای حرفه ای که از تسهیلات آموزش یاری و پژوهش یاری و فن یاری استفاده نموده اند می باشد.  
  
فرم های تایید گزارش مربوط به آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):