۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
زمان تحویل فرم گزارش آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری نیمسال دوم مشمولین سال تحصیلی 98-97
مشمولین سال تحصیلی 98-97 تا 8 خرداد 98 فرصت دارند فرم تایید گزارش آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری را تکمیل و به همراه فرم قرارداد خود به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
1398/2/7   0
دانشجویانی که فرم قرارداد آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 خود را تحویل مرکز رشد استعدادهای درخشان می دهند، باید  فرم تایید گزارش مربوط به آموزش یاری/ پژوهش یاری/ فن یاری نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 و فایل شرح گزارش مربوطه را از سایت مرکز رشد دریافت کرده و تا 8 خرداد 98 به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.

نکات قابل توجه:
• درفرم تایید گزارش فقط ( بند الف) تکمیل شود .
• فرم تایید و گزارش مربوطه حتما از سایت مرکز رشد استعدادهای درخشان دریافت شود و در همان فرم تکمیل شود، از نوشتن گزارش در فرمهای  قدیمی خودداری شود زیرا این فرمها از طرف مرکز دریافت نخواهد شد.
• شرح گزارش مربوطه را به اندازه یک صفحه A4 بصورت تایپ شده و امضا شده توسط استاد راهنما در صفحه پیوست فرم تایید گزارش به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
• این گزارش مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و دانشجویان سال پنجم تا هفتم دکترای حرفه ای که از تسهیلات آموزش یاری و پژوهش یاری و فن یاری استفاده کرده اند است.

فرم های تایید گزارش مربوط به آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):