۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
تمدید زمان ارائه فرم قرارداد آموزشیاری و پژوهشیاری و راتبه دانشجویی
مرکز رشد استعدادهای درخشان، آخرین مهلت ارائه و تکمیل فرمهای قرارداد و گزارش آموزش یاری و پژوهشیاری و همچنین فرمهای راتبه دانشجویی را 25 خرداد ماه 1398 اعلام کرد.
1398/3/11   0
دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و راتبه دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 تا 25 خرداد ماه 1398 فرصت ارائه و تکمیل فرمهای قرارداد و گزارش آموزش یاری و پژوهشیاری و همچنین فرمهای راتبه دانشجویی را دارند،  این تاریخ آخرین مهلت است و به هیچ عنوان تمدید نمی شود.
دانشجویانی که در سال تحصیلی 98-97 مشمول جوایز تحصیلی بنیاد می باشند ( نام ایشان در لیست تایید شده بنیاد است) برای استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری، فن یاری جهت نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 تا تاریخ 25 خرداد ماه 1398 می توانند فرم های قرارداد مربوط را در سایت استعداد درخشان تکمیل کنند. برای استفاده از این جوایز، فرم مربوطه (یکی از فرم های قرارداد آموزش یاری یا پژوهش یاری یا فن یاری) را در سامانه http:// registeretdc.tums.ac.ir تکمیل و طبق فلوچارت زیر تحویل دهند.
(طبق فلوچارت)
 مشمولین استفاده از راتبه دانشجویی
تمامی مشمولین جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان (دانشجویانی که نام ایشان در لیست تایید شده از طرف بنیاد ملی نخبگان می باشد) می رساند در خصوص دریافت راتبه دانشجویی(واریزی ماهیانه) نیمسال دوم در مقاطع مختلف اطلاعیه زیر را به دقت مطالعه نموده و مراحل لازم را انجام دهند:
جهت دریافت مبلغ این راتبه در نیمسال دوم می بایست گزارش کار دانشجویی برای بنیاد ملی نخبگان ارائه شود تا مبلغ مذکور به دانشجو پرداخت شود .
لذا دانشجویانی که در حال انجام فعالیت دانشجویی در مراکز مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند حداکثرتا 25خرداد ماه فرصت دارند فرم مربوط به فعالیت های دانشجویی جهت نیمسال دوم را ازلینک مربوطه دریافت کرده، در دو نسخه تکمیل نموده و به مرکز رشد استعدادهای درخشان تحویل دهند.
(طبق فلوچارت)
قابل ذکر است :
۱. دانشجویان سال اول تا چهارم دکترای حرفه ای می بایست فرم مقطع کارشناسی و دانشجویان سال پنجم تا هفتم دکترای حرفه ای می بایست فرم مقطع کارشناسی ارشد را تکمیل نمایند.
۲. دانشجویانی که از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری استفاده می کنند نمی توانند از تسهیلات راتبه دانشجویی استفاده نمایند.
۳. فعالیت دانشجویی شامل تمامی فعالیت هایی می شود که دانشجو در سطح دانشگاه علوم پزشکی تهران و واحدهای مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می دهد. بطور مثال این فعالیت ها می تواند شامل موارد زیر باشد :
کار در کتابخانه دانشگاه، همکاری در طرح پژوهشی، فعالیت در انجمن ها، کار در مرکز رایانه، کار در خوابگاه، کار در مسجد و ...
سایت مربوط به دریافت فرم ها : سایت مرکز رشد استعدادهای درخشان http://etdc.tums.ac.ir > قسمت نخبگان > فرم های فعالیت > راتبه دانشجویی  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):