۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
انتشار ششمین شماره نشریه شبکه ایمونولوژی

انجمن دانشجویی بیماری های نقص ایمنی ششمین شماره نشریه دانشجویی شبکه ایمونولوژی را منتشر کرد.
1398/7/21   0
انجمن دانشجویی بیماری های نقص ایمنی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با همکاری مرکز تحقیقات نقص ایمنی از سال 92 فعالیت خود را آغاز کرده است. یکی از فعالیت های این انجمن بین رشته ای تولید و انتشار نشریه دانشجویی شبکه ایمونولوژی به مسئولیت محمد حسین عسگردون و سردبیری محمد مهدی رضوانی فر و همکاری تعدادی از دانشجویان فعال در انجمن است.


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):