۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
چاپ مقاله توسط اعضای انجمن هماتولوژی و طب انتقال خون

اعضای انجمن هماتولوژی و طب انتقال خون موفق به چاپ یک مقاله با وابستگی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان شدند.
1398/9/10   0
اعضای انجمن هماتولوژی و طب انتقال خون موفق به چاپ یک مقاله با عنوان
The Correlation Between Plasma Levels of Vitamin D and Epigenetic Alterations of Treg-Specific Demethylated Region (TSDR) in Rheumatoid Arthritis Patients
با وابستگی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان علوم پزشکی تهران شدند.
این مقاله در نوامبر 2019 در مجله Acta Medica Iranica به چاپ رسید
http://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/7625

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):