۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
برگزاری جلسه ی واحد دانشکده ی تغذیه و رژیم شناسی

چهارمین جلسه واحد دانشکده ی تغذیه و رژیم شناسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با حضور سرپرست مرکز برگزار شد.
1398/11/2   0
جلسه واحد دانشکده ی تغذیه و رژیم شناسی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان با حضور سرپرست مرکز دكتر مریم محمودي سه شنبه اول  بهمن ماه برگزار شد.
در اين جلسه ابتدا گزارش فعاليت هاي انجام شده توسط اعضا ارائه شد و برای هفته های آتی برنامه ریزی شد.                                                               

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):