۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
تمدید زمان ارائه فرم های راتبه ، آموزش یاری ، فعالیت علمی اجرایی وفن یاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
دانشجویان مشمول تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می توانند فرم های راتبه ،آموزش یاری، فعالیت علمی اجرایی و فن یاری خود را برای نیمسال اول تا 10 اسفند ماه به مرکز رشد استعدادهای درخشان ارائه دهند.
1398/12/3   0
دانشجویان مشمول تسهیلات بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98 می توانند فرم های راتبه ،آموزش یاری، فعالیت علمی اجرایی وفن یاری خود را برای نیمسال اول تا تاریخ 10/12/98 به مرکز رشد استعدادهای درخشان طبق روال توضیح داده شده در اطلاعیه های قبلی ارائه دهند.
قابل ذکر است این تاریخ تمدید نخواهد شد.

  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):