۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
خبرها (418)
انتخاب گروه خبر
 
نخستین سمینار مبارزه با کودک آزاری انجمن دانشجویان پزشکی با همکاری جمعیت دانشجویی امام علی(ع )نخستین سمینار مبارزه با کودک آزاری را برگزار خواهد کرد
همایش/ کنگره-
1396/11/25
برگزاری جلسه ی ژورنال کلاب انجمن روانشناسی اجتماعی ژورنال کلاب این هفته ی انجمن روانشناسی اجتماعی با محوریت کتاب irational bundle برگزار شد.
1396/3/6
Free discussion class MLSSA are holding free discussion class
کارگاه-
1396/2/22
شانزدهمین دوره کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت بیمارستان بهارلو انجمن دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری مشترک کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت بیمارستان بهارلواز علاقمندان برای ثبت نام در شانزدهمین دوره کلینیک پیشگیری و ارتقا سلامت بیمارستان بهارلو ثبت نام به عمل می آورد.
انجمن-
1396/2/20
شرکت در نوآوردگاه BCI اعضای انجمن روباتیک پزشکی از 2 اسفند تا 6 اسفند به مدت 5 روز در محل صندوق نوآوری و شکوفایی در نوآوردگاه در کارگاه های مربوطه و مسابقه شرکت کردند.
همایش/ کنگره-
1395/12/6
Sixth session of Medical laboratory association
Medical laboratory sciences Student associate committee held the sixth meeting
1395/12/6
برگزاری جلسه آماده سازی برای نوآوردگاه BCI جلسه گروه روباتیک پزشکی به منظور آماده سازی برای ارائه پروژه در نوآوردگاه BCI برگزار شد.
انجمن-
1395/11/28
برگزاری ششمین جلسه انجمن علوم آزمایشگاهی جلسه انجمن علوم آزمایشگاهی به منظور هماهنگی برای برگزاری کارگاه ی آموزشی برای نیمسال دوم تحصیلی برگزار شد.
1395/11/27
برگزاری شصت و دومين جلسه ی انجمن رژيم شناسى در جلسه ی انجمن رژیم شناسی در خصوص یک مورد از نظر ارزيابى هاي تغذيه اى و نحوه تنظيم برنامه ی غذايي بحث و تبادل نظرشد.
1395/11/18
برگزاری جلسه هفتگي انجمن نبض در جلسه ی این هفته ی انجمن نبض، پیرامون طرح قلب سالم صحبت شد و طرح تعدادی از دانشجویان زیر نظر اساتید بررسی شد.
1395/11/18
12345678910...