۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

 

دستان مهربان- اسفند 93

جلسه ی شورای پژوهشی- اسفند 93

نشست معاونین دانشگاه با دکتر منتظر- بهمن ماه 1393

بازدید دکتر امانلو

بازدید دکتر کمانگر

ششمین المپیاد

جشنواره سلامت 2

جشنواره مطهری

جشنواره سلامت 1

کمپین سرطان

پروژه نقاشی کودکان مبتلا به سرطان

 

بیستمین مجمع سالیانه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان-18 اسفند ماه 1392

غرفه های انجمن ها در بیستمین مجمع سالیانه- اسفند ماه 1392

ششمین راند انجمن اخلاق پزشکی- دی ماه 1392

 کمپین دانشجویی ایدز- آذر ماه 1392

کمپین دانشجویی دیابت-  آذر ماه 1392

پنجمین راند انجمن اخلاق پزشکی- آبان ماه 1392

تقدیر از برگزیدگان المپیاد-آبان ماه 1392

پژوهشگران جوان بیست و پنجمین همایش سالانه بين المللی بيماريهای کودکان-مهر ماه 1392 

چهارمین راند انجمن اخلاق پزشکی- خرداد ماه 1392

نشست صمیمی دانشجویان با دکتر حجت اله ولی - اردیبهشت ماه 1392

تقدیر از برگزیدگان المپیاد -اسفند 1391

سومین راند انجمن اخلاق پزشکی- اسفند ماه 1391

دومین راند انجمن اخلاق پزشکی- دی ماه 1391

اولین راند انجمن اخلاق پزشکی- آبان ماه 1391

هفدهمین جشنواره بین المللی رازی -27 دی ماه 1390

گالری عکس Wiliwall

کسب رتبه اول کمیته تحقیقات دانشجویی در شانزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی- 1389

گالری جشن نخبگان- 1388

گالری افتتاح مرکز جدید رشد استعدادهای درخشان

گالری دکتر جوادیان

گالری سخنرانی دکتر کمانگر

گالری جشن دکتر پاسالار

گالری جشن بازگشت دکتر مهرداد

گالری کنگره ارتش

گالری سومین سمینار سالیانه پژوهشی

گالری جلسه سخنرانی دکتر پژمان آذرمینا

olofnyrenگالری ارزیابی مقالات علمی پروفسور

گالری پیچیدگی های آشوب در سیستمهای بیولوژیک دکتر زمانی

گالری یادمان جشن نخبگان -سال1387

گالری مجمع- سال 1386

گالری هفته پژوهش- سال1386

گالری مجمع -سال 1385