۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

چشم‌انداز پنج‌ساله‌ و برنامه‌ریزی راهبردی
مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
بهار 1394
 

فهرست
مقدمه 
چشم انداز 
بیانیه‌ی مأموریت 
ارزش‌ها 
اهداف کلان 
ارزیابی وضعیت کنونی 
الف) نقاط قوت 
ب) نقاط ضعف 
ج) فرصت ها 
د) تهدیدها 
راهبردها
هدف کلان 1.  هدفمندسازی و فراهم کردن شرایط انجام پژوهش برای اکثریت دانشجویان 
هدف کلان 2. گسترش کارآفرینی و نوآوری 
هدف کلان 3. شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف 
هدف کلان 4. نظام مند کردن حضور مؤثر در مجامع علمی بین ا لمللی 
هدف کلان 5. گسترش روابط عمومی و انتشارات 

 مقدمه

تربیت نیروی انسانی توانمند و متعهد به جامعه برای دستیابی به جایگاه مطلوب در مناسبات مختلف جهانی طبق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین سیاست‌های کشور است. توسعه علم و فناوری، به عنوان یکی از مهم ترین محرک‌های افزایش توان رقابتی کشور در عرصه‌های بین‌المللی، نیازمند نیروهای جوان، متخصص، با انگیزه و متعهد به پیشرفت کشور است. مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین  مرکز‌ پژوهش‌های دانشجویان علوم پزشکی در ایران، همواره خدمات و فرآیند‌های متنوعی ارائه کرده تا دانشجویان برای انجام پژوهش‌های کاربردی تربیت گردند . یکی از مهمترین عناصر و زمینه‌های پیشرفت تحقیقات و فناوری در کشورمان حضور انبوه دانشجویان با انگیزه‌ای است که در طی دوران تحصیل برای پایان‌نامه و همچنین در طرح‌های تحقیقاتی و دوره‌های تخصصی به فعالیت می‌پردازند. این مرکز در نظر دارد با توجه به جایگاه مؤثر و در حال گسترش به عنوان قطبی از آموزش پژوهش، با حفظ و توسعه فعالیت‌های همیشگی و نیز سیاست‌سازی و هدایت پژوهش‌های دانشجویی، اهداف مندرج در چشم‌انداز را محقق سازد.
بر این اساس سند چشم‌انداز پنج ساله و برنامه‌ی راهبردی مرکز به شرح چشم‌انداز، بیانیه مأموریت، ارزش‌ها، اهداف کلان و راهبردها تنظیم شده‌است.
 

 چشم‌انداز

ما تلاش می کنیم تا در پنج سال آینده مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان تبدیل شود به:
یک مرکز سرآمد در تربيت دانشجو  برای ارتقای مهارت‌هاي پژوهشي، نوآورانه، توسعه‌اي و اجتماعی در سطح منطقه*
بیانیه‌ی مأموریت
در راستای چشم‌انداز ارائه‌شده، مرکز متولی پرورش استعدادهای دانشجویان دانشگاه در زمینه‌های مرتبط با علوم پزشکی است. این مرکز علاوه بر تربیت پژوهشگر در سطوح مختلف و گسترش پژوهش دانشجویی به عنوان محور فعالیت خود، بر آن است تا در حیطه‌های زیر در سطح منطقه سرآمد باشد:
1) ارتقای مهارت‌های نوآورانه و کارآفرینی و گسترش فرهنگ آن در محیط دانشجویی
2) آموزش مهارت‌های توسعه‌ای در زمینه‌های مدیریت، برقراری ارتباط و تفکر استراتژیک
3) ارتقای فرهنگ، گسترش اخلاق حرفه‌ای و تربیت نیروی انسانی کارآمد و متعهد به جامعه
ارزش‌ها
پژوهشگر این مرکز، دانشجویی است که دارای مشخصات زیر است:
1. از لحاظ آموزشی شایسته است.
2. متعهد به اخلاق پژوهش و رعایت اصول پژوهشی است.
3. در قبال مرکز و اعضای آن احساس مسؤولیت  دارد.
4. به ارزشها و اصول فرهنگی و اجتماعی پایبند است.
5. برای شکوفا کردن استعدادهای خود در زمینه‌های مختلف تلاش می‌کند.
اهداف کلان
1. هدفمندسازی و فراهم کردن زمینه‌های پژوهش برای تمام دانشجویان
2. گسترش نوآوری و کارآفرینی
3. شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف
4. نظام‌مند کردن حضور مؤثر در مجامع علمی بین‌المللی
5. گسترش روابط عمومی و انتشارات
ارزیابی وضعیت کنونی
الف) نقاط قوت
S1. بهره مندی از حضور بهترین دانشجویان کشور
S2. وجود انگیزه‌های علمی و معنوی
S3. تنوع علائق و استعدادها
S4. امکانات فیزیکی مرکز
S5. وجود کارمند و نیروی طرحی
S6. انگیزه بالای دانشجویان برای پیشرفت وضعیت علمی کشور
S7. برنامه‌ریزی هدف‌مند و جامع
S8. گسترش فعالیت‌های مرکز در سال‌های اخیر
S9. توانمندی در جذب دانشجویان
S10. اعتبار مرکز نزد اعضای هیئت علمی
S11. رشد شاخص‌های کاربردی بودن پژوهش‌ها
S12. رشد مناسب فضای مرکز
ب) نقاط ضعف
W1. کمبود نیروی اجرایی متعهد
W2. کمبود وقت دانشجویان برای فعالیت‌های اجرائی
W3. شناخت ناکافی از مراکز تحقیقاتی بین‌المللی
W4. کمبود برنامه‌ریزی مشخص برای تداوم فعالیت‌های دانشجویان
W5. کمبود ارتباطات بین‌المللی
W6. عدم پایش مناسب برنامه استراتژیک مرکز
W7. ضعف در اولویت‌گذاری برنامه‌های مرکز
W8. ضعف در سیستم نظارت و ارزشیابی
W9. ضعف در وصول به وضعیت بهینه در انجام پژوهش‌های کاربردی
W10. ارتباط محدود با اعضای کارآمد سابق
W11. ضعف سیستم مدیریت اطلاعات و عدم وجود بانک اطلاعاتی جامع از اعضای مرکز
W12. توانایی کم در جذب حمایت‌های ارگان‌های دیگر
W13. عدم تناسب امکانات آموزشی و پژوهشی موجود با تعداد دانشجویان متقاضی
W14. رایج نبودن استفاده از affliation مرکز در مقالات دانشجویانی که با سایر مراکز تحقیقات فعالیت می کنند.
W15. نبود پیشینه اجرایی و آموزشی در زمینه گسترش فناوری، تجاری‌سازی و خلاقیت
ج) فرصت ها
O1. وجود مدیران متعهد
O2. نظر مثبت مسؤولین وزارت متبوع و دانشگاه
O3. فارغ التحصیلان متعهد
O4. دانشگاه مادر بودن
O5. کمیت و کیفیت بالای اساتید دانشگاه
O6. وجود مراکز متعدد تحقیقاتی دانشگاه
O7. وجود زیرساخت‌های IT دانشگاه و کتابخانه الکترونیکی
O8. چارت سازمانی مناسب دانشگاه
O9. کمبود متولی خاص در برخی مهارت‌ها در دانشگاه علی رغم علاقه مسؤولین
O10. وجود انگیزه در دانشجویان برای اجرای کار پژوهشی
O11. وجود حمایت‌های مختلف مالی و علمی مراکز داخلی و بین المللی برای پژوهشگران
O12. وجود گرانت‌های پژوهشی دانشجویی
O13. وجود واحدهای مرکز در همه‌ی دانشکده‌ها و فعالیت چشمگیر آن‌ها
O14. وجود قانون صرف یک درصد از درآمدهای ناخالص هر مؤسسه دولتی یا خصوصی برای پژوهش
O15. وجود امتیازات وزارت خانه جهت ادامه تحصیل دانشجویان پژوهشگر و دوره طرح
O16. امکان شروع زودهنگام پایان نامه در هنگام تحصیل
O17. اجرای دوره MD-MPH
O18. اجرای دوره TUMS- RD
د) تهدیدها
T1. قوانین نامطلوب کم اما تأثیرگذار مانند قوانین خروج از کشور برای شرکت در کنگره های خارجی
T2. عدم حمایت معاونت وقت بین‌الملل دانشگاه از فعالیت های مرکز
T3. نگاه زودبازده به پژوهش در بین دانشجویان
T4. عدم تناسب امتیازات آموزشی و پژوهشی
T5. تخصیص ناکافی امکانات و بودجه به مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران علیرغم حجم بالای ارجاعات و شرکت‌کنندگان کارگاه‌ها و برنامه‌های آموزشی از سایر مراکز و دانشگاه‌ها
T6. نبود اساتید و الگوهای مشخص در دانشگاه، در زمینه فناوری، تجاری‌سازی و خلاقیت
T7. شناخت ناکافی مسئولین دانشکده‌ها از توانمندی‌ها و فعالیت‌های دانشجویان در مرکز
راهبردها
هدف کلان 1.  هدفمندسازی و فراهم کردن شرایط انجام پژوهش برای اکثریت دانشجویان
راهبرد 1-1. آموزش حداقل 500 نفر در مجموعه کارگاه‌های مهارت‌های اصلی  پژوهشی و دیپلم پژوهشی در هر سال
راهبرد 1-2. ارتقای دوره‌ی تحصیل سریع پژوهش (RRE) با همکاری مراکز تحقیقات و اساتید
راهبرد 1-3. تشکیل بانک ایده‌های پژوهشی
راهبرد 1-4. برگزاری دوره‌های تربیت مدرس
راهبرد 1-5. ارائه خدمات تسهیل‌کننده و مشاوره پژوهش به دانشجویان غیرازتحصیلات‌تکمیلی
راهبرد 1-6. بازنگری سرفصل‌ها و کوریکولوم کارگاه‌ها باتوجه به نیازهای پژوهشی
راهبرد 1-7. افزایش تعداد و میزان تشویق‌های مالی برای انجام و ارائه طرح‌های تحقیقاتی
راهبرد 1-8. افزایش تعداد انجمن‌های پژوهشی مرکز همراه با بهبود کیفیت از طریق نظارت
راهبرد 1-9. برگزاری کارگاه‌های ویژه با توجه به شرایط ورودی‌های مختلف دانشگاه جهت شرکت حداکثری دانشجویان
هدف کلان 2. گسترش کارآفرینی و نوآوری
راهبرد 2-1. ايجاد زيرساخت های راهنمايی ثبت طرح های نوآوری و کارآفرينی، اختراعات و اکتشافات
راهبرد 2-2. شرکت در همایش‌های ملی و بین‌المللی کارآفرینی و نوآوری
راهبرد 2-3. برگزاری همایش‌های دانشگاهی در حیطه‌ی نوآوری و کارآفرینی جهت آشنایی دانشجوبان
راهبرد 2-4. همکاری در همایش‌های مرتبط با نوآوری و فناوری در مرکز ، ملی، و بین المللی
راهبرد 2-5. برگزاری کارگاه‌های مرتبط با نوآوری و فناوری در مرکز، ملی، و بین المللی
راهبرد 2-6. برگزاری Start-up weekend* در دانشگاه، ملی، و بین المللی
راهبرد 2-7. تخصیص گرنت به طرح‌های نوآوری و کارآفرینی در حیطه علوم پزشکی
راهبرد 2-8. ایجاد اتاق CIP‌  و حل‌مسئله  در طی 3 سال آینده
راهبرد 2-9. تشکيل ساختار شورای نوآوری دانشجويی در مرکز پژوهش های علمی دانشجويان (همانند شورای پژوهشی) تا سه سال آينده
راهبرد 2-10. اعطای دو جايزه نوآور و کارآفرين برتر در مجمع ساليانه مرکز
راهبرد 2-11. ايجاد ارتباط و همکاری با شرکت ها و موسسات نوآور

هدف کلان 3. شکوفایی استعدادهای دانشجویان در زمینه‌های مختلف
راهبرد 3-1. آموزش حداقل 200 نفر در مجموعه کارگاه‌های مهارت‌های توسعه‌ای در هر سال
راهبرد 3-2. تخصیص گرنت در زمینه‌ی پژوهش‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی در هر سال
راهبرد 3-3. حمایت و تشویق فعالان  مرکز در زمینه‌های مختلف مهارت‌های توسعه‌ای در هر سال
راهبرد 3-4. منوط کردن انتخابات و انتصابات در مرکز به داشتن توانمندی‌های توسعه‌ای ضروری 
راهبرد 3-5. ارتقای مهارت‌های هنری و نرم‌افزاری دانشجویان
راهبرد 3-6. برسی و ارائه راه‌حل برای معضلات فرهنگی جامعه علوم پزشکی
راهبرد 3-7. برگزاری برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی با محوریت خودمراقبتی و اصلاح سبک زندگی‌
راهبرد 3-8. گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری از مرکز به دانشگاه
راهبرد 3-9. شرکت فعالانه‌ی اعضای مرکز در جشنواره‌های فرهنگی و هنری
هدف کلان 4. نظام مند کردن حضور مؤثر در مجامع علمی بین‌المللی
راهبرد 4-1. ایجاد ساختار نظام‌مند دانشجویی- اداری جهت پیشبرد امور بین‌الملل مرکز
راهبرد 4-2. کامل‌کردن و به‌روزرسانی مداوم تارنما  و سایر رسانه‌های زبان انگلیسی و ایجاد ارتباط آن با نهادهای مرتبط
راهبرد 4-3. شناسایی، اطلاع‌رسانی و استفاده از فرصت‌های آموزشی، پژوهشی، مالی و کارآفرینی موجود در سطح منطقه
راهبرد 4-4. همکاری با مراکز تحقیقات و نهادهای سیاست‌گذاری سلامت بین‌المللی
راهبرد 4-5. برعهده‌گرفتن بخش دانشجویی کنگره‌های بین‌المللی
راهبرد 4-6. شرکت نظام‌مند سالانه در کنگره‌های بین‌المللی
راهبرد 4-7. برگزاری مداوم برنامه‌هایی برای ارتقای سطح زبان‌انگلیسی دانشجویان
هدف کلان 5. گسترش روابط عمومی و انتشارات
راهبرد 5-1. معرفی فعالیت‌های مرکز به کلیه‌ی دانشجویان ورودی‌های مختلف دانشگاه در هر سال
راهبرد 5-2. تقویت روابط با مراکز پژوهشی و بهبود اطلاع‌رسانی
راهبرد 5-3. انتشار مقالات آموزشی، ترویجی و اخبار در قالب رسانه پرمخاطب با حفظ هویت (branding) پژودا
راهبرد 5-4. بهینه‌سازی سایت با توجه به اهداف کلان 5 ساله و به‌روز‌رسانی آن
راهبرد 5-5. تأسیس کتابخانه و مرکز اسناد مرکز در راستای تسهیل گردش اطلاعات آموزشی، پژوهشی و جذب اعضا

دانلود فایل