۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

به‌نام خدا

آيين‌نامه‌ برگزاري كارگاه‌ها

 

مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان

مجموعه كارگاه‌هاي مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي تهران با هدف بر طرف كردن نيازهاي ضروري و پايه پژوهشگران دانشجو برگزار مي‌شود. از جمله اين كارگاه‌ها، كارگاه‌هاي روش تحقيق سطح يك و سطح دو، Searching، Scientific Writing وSPSS مي‌باشند. همچنين كارگاه‌هايي براي آشنايي پژوهشگران با نرم‌افزارهاي Microsoft Office و نيز كارگاه‌هايي كه توسط انجمن‌هاي فعال مركز برنامه‌ريزي مي‌شوند، در مركز پژوهش‌ها برگزار مي‌شوند.

 اعضای برگزارکننده کارگاه‌ها

الف: مسؤول کارگاه‌ها:

مسؤول کارگاه‌ها از طرف دبير مركز برای مدت 1 سال منتصب مي‌شود(مسؤول کارگاه‌ها باید برای مدت حداقل 1 سال عضو مرکز بوده باشد و حداقل برای 6 ماه در یکی از گروه‌های علمی مرکز عضویت داشته باشد؛ همچنین 2 سال از دوران تحصیل وی باقی‌مانده باشد‍(.پیوست 1)‍

ب-  مسؤول كميته‌ي آمار و روش تحقيق:

مسؤول كميته‌ي آمار و روش تحقيق از طرف دبير مركز برای مدت 1 سال منتصب مي‌شود (مسؤول این کمیته باید برای مدت حداقل 1 سال عضو مرکز بوده باشد و حداقل برای 6 ماه در یکی از گروه‌های علمی مرکز عضویت داشته باشد؛ همچنین 2 سال از دوران تحصیل وی باید باقی‌مانده باشد‍).

 ج- مدرسين كارگاه‌ها:

مدرسين كارگاه‌ها از طريق برگزاري دوره‌هاي تربيت مدرس انتخاب مي‌شوند. این دوره‌ها توسط اساتید و یا دانشجویان دوره دکتری آمار و اپیدمیولوژی برگزار می‌شود. افراد علاقه‌مند براي تدريس

مي‌توانند در اين دوره‌ها ثبت‌نام كنند و براي ثبت نام  لازم است كه قبلاً كارگاه‌هاي روش تحقيق سطح يك و دو را گذرانده باشند و حداقل 2 سال از دوران تحصيلي آنها باقي باشد. (پیوست 2)

برنامه‌ريزي كارگاه‌ها:

كارگاه‌هاي مركز براي هر فصل 3 ماهه برنامه‌ريزي شده و در انتهاي هر فصل پس از برگزاري، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

*كارگاه‌هاي روش تحقيق، Searching و Scientific Writing حداقل دو بار در هر فصل برگزار مي‌شوند.

اطلاع‌رساني:

پس از برنامه‌ريزي هر فصل برگزاري كارگاه‌ها، اين برنامه از طريق دفتر مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان، به اطلاع علاقه‌مندان مي‌رسد. همچنين پوسترهايي براي اطلاع‌رساني طراحي شده و در سطح دانشگاه علوم پزشكي تهران و بيمارستان‌ها و ساير مراكز پژوهشي وابسته پخش مي‌شوند.

نام‌نويسي كارگاه‌ها:

علاقه‌مندان براي شركت در اين كارگاه‌ها با مراجعه به دفتر مركز پژوهش‌ها نام‌نويسي مي‌كنند. براي برگزاري هر كارگاه حداقل 10 نفر و بسته به شرايط كارگاه تا حداكثر 25 نفر مي‌توانند نام‌نويسي كنند. (براي كارگاه‌هايي كه در سايت كامپيوتر مركز برگزار مي‌شوند، حداكثر 16 نفر مي‌توانند ثبت‌نام كنند).

برگزاري كارگاه‌ها:

پس از اطلاع‌رساني و ثبت‌نام، هر كارگاه درتاريخ تعيين شده و زیر نظر مسؤول كارگاهها در سالن‌هاي كنفرانس مركز (و بسته به شرايط كارگاه در سايت كامپيوتر مركز) برگزار مي‌شود. جزئيات برنامه تدريس و مباحث مختلف هر كارگاه و زمان‌بندي اين مباحث در انتهاي اين آيين‌نامه پيوست شده است. (پيوست‌هاي 3 تا 7)

پايش كارگاه‌ها:

براي بهبود روند برگزاري كارگاه‌ها و نيز برطرف كردن نقاط ضعف احتمالی آنها، پايش كارگاه‌ها صورت می‌گیرد و از طریق آن مباحث تدريس شده، نحوه تدریس مدرسين و ساير جزئيات مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.

 در انتهاي هر فصل برگزاري كارگاه‌ها يك جلسه‌ي بررسي و تصميم‌گيري تشکیل مي‌شود این جلسه‌‌ با حضور مسؤول كارگاه‌ها، مسؤول كميته‌ي آمار و روش تحقيق و نيز مدرسين كارگاه‌ها برگزار مي‌شود. براي برگزاري اين جلسه حضور حداقل ۵ نفر ضروري مي‌باشد(حضور مسؤول كارگاه‌ها الزامی است).

در طي اين جلسه گزارش مسؤول كارگاه‌ها ارايه مي‌شود كه شامل پایش:

1-     تعداد كارگاه‌هاي برگزارشده

2-     تعداد شركت‌كنندگان كارگاه‌ها

3-     مباحث و مطالب ارايه شده در هر كارگاه

4-     عملكرد مدرسين كارگاه‌ها

5-     نحوه‌ي جمع‌آوري اطلاعات

با ارايه نتايج ارزیابی و نظر گروه در جلسه فوق‌الذكر، براي برنامه‌ي فصل آينده و مدرسين و محتواي تدریس آنها تصميم‌گيري مي‌شود.

اجراي تصميمات گرفته شده در اين جلسه بر عهده‌ي مسؤول كارگاه‌ها مي‌باشد.

*براي تمام موارد مورد بررسي در اين جلسه نقاط هدف براي انتهاي فصل بعدی تعيين مي‌شوند.

براي اجراي طرح پايش از اطلاعات آماري مربوط به برگزاري كارگاه‌های موجود در زونکن کارگا‌ه‌های دفتر مرکز پژوهش‌ها، و نيز اطلاعات جمع‌آوري شده از طريق پرسشنامه‌هاي نظرسنجي كه در طول برگزاري هر كارگاه در اختيار شركت‌كنندگان قرار مي‌گيرد، استفاده مي‌شود. اين پرسشنامه‌ها براي بررسي هر مبحث هر كارگاه‌ و نيز كل مباحث كارگاه‌ها طراحي شده‌اند (پیوست های 8 و 9). آنالیز اطلاعات بر عهده‌ی مسؤول كميته‌ي آمار و روش تحقيق، با توجه به شاخص‌‌های زیر می‌باشد.

شاخص‌های ارزیابی و پایش کارگاه‌ها:

-         بررسي تعداد شركت‌كنندگان كارگاه‌ها و مقايسه‌ي آن با نقطه‌ي هدف تعيين شده.

-         بررسي كسر تعداد شركت‌كنندگان كارگاه‌ها به تعداد ثبت‌نام‌‌كنندگان  و مقايسه‌ي آن با نقطه هدف

-         بررسي تعداد كارگاه‌هاي برگزارشده و مقايسه آن با نقطه هدف

-         بررسي كسر تعداد كارگاه‌هاي برنامه‌ريزي شده به تعداد كارگاه‌هاي برگزار شده و مقايسه‌ي آن با نقطه‌ي هدف

-         بررسي هر مبحث كارگاه از نظر محتواي آن از طريق پرسشنامه‌هاي نظرسنجي و مقايسه‌ي آن با نقطه هدف تعيين شده

-         بررسي هر مبحث كارگاه از نظر عملكرد مدرس از طريق پرسشنامه‌هاي نظرسنجي  و مقايسه‌ي آن با نقطه هدف تعيين شده

-         بررسي کل مباحث هر كارگاه از طريق پرسشنامه‌هاي نظرسنجي و مقايسه‌ي آن با نقطه هدف تعيين شده

در مورد هر یک از معیارهای فوق فرم‌ ارزیابی معیارها و شاخص‌های برگزاری کارگاه تکمیل می‌گردد. (پیوست 10)

در مورد محتواي كارگاه‌ها نيز در صورت عدم پوشش نقاط هدف، جلسه‌ي بررسي و تصميم‌گيري كارگاه‌ها با تعريف كار گروه‌هاي تخصصي صورت می‌گیرد و تصميم‌گيري در اين زمينه بر عهده این كار گروه‌ها قرار داده می‌شود. (مقصود از كار گروه‌ها، گروهی از افراد متخصص در زمینه‌ی مبحث مورد نظر که در مرکز پژوهش‌ها فعال هستند، مي‌باشد.)

در مورد عملكرد مدرسين نيز در صورت عدم پوشش نقاط هدف،‌ از مدرس درخواست مي‌شود تا براي برطرف كردن نقاط ضعف اقدام كند. براي اين منظور به ايشان توصیه می‌شود در دوره‌هاي آموزشي تربيت مدرس شركت كرده و در جهت بالابردن توانايي‌هاي شخصي خود اقدام كنند.

در نهایت با پوشش نقاط هدف تعيين‌شده، نقاط هدف بعدي برای فصل بعد تعريف خواهند شد.

 

 

پیوست 1

مدارک لازم برای احراز مسئولیت کارگاه ها

1-       گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-       حکم دبیر مرکز جهت احراز مسئولیت

3-       گواهی عضویت در یکی از انجمن های فعال مرکز

 

پیوست ۲

مدارک لازم برای ثبت نام در دوره های تربیت مدرس

1-       گواهی اشتغال به تحصیل از آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران

2-       گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق سطح یک

3-       گواهی شرکت در کارگاه روش تحقیق سطح دو