۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آيين‌نامه رزرو سالنهای مرکز

1.  رزرو سالن حداكثر تا 2 هفته قبل از موعد برگزاري جلسه امكان پذير است، در غير اين صورت اولويت با گروهي است كه زودتر سالن را رزرو كند.

2.  در صورت تداخل در زمان برگزاري جلسات گروههاي مختلف موارد زير اجرا خواهد شد:

· در صورت تداخل زماني بين يك گروه با جلسات منظم و يك گروه با جلسات نامنظم اولويت با گروه منظم است.

· در صورت تداخل زماني بين دو گروه منظم زمان مورد نظر به طور چرخشي هر هفته به يكي از گروهها تعلق مي گيرد..

·  در صورت تداخل جلسه يك گروه و كارگاه، مشروط به اطلاع رساني به مسؤول گروه، حداقل يك هفته قبل از موعد برگزاري جلسه، اولويت با جلسه كارگاه است.

3. در صورت لغو يك جلسه مسؤول گروه موظف است در اسرع وقت، لغو جلسه را به اطلاع مسؤول روابط عمومي مركز برساند در غيaر اين صورت گروه به مدت 1 ماه گروه نامنظم تلقي مي شود.

4.  در صورتي كه با وجود موارد فوق مشكلي در زمينه رزرو سالنها وجود داشت، مراتب به اطلاع روابط عمومي رسانده شود تا در صورت امكان، همكاري لازم جهت تهيه مكان مناسب برگزاري جلسه انجام شود.

گروه منظم به گروهي اطلاق مي شود كه حداقل جلسات منظم هفتگي داشته باشند