۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

 

جوایز برگزیدگان مجمع سالیانه ی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان


همه ساله در نیمه ی دوم سال، به منظور تجلیل از فعالان آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان مجمع سالیانه مرکز با حضور ریاست محترم دانشگاه و معاونین پژوهشی، آموزشی و دانشجویی، اساتید و دانشجویان برگزار می گردد.
در این مجمع به منظور ارج نهادن به فعالیت های پژوهشی دانشجویان پژوهشگر، جوایزی به پژوهشگران برتر اعطا می گردد.
آیین نامه امتیازدهی به پژوهشگران برتر به زودی در این صفحه قرار می گیرد.