۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

دستورالعمل گذراندن دروس عمومی به صورت غیرحضوری

براساس نامه شماره 123339/142 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اجرای ماده 9 آئین‌نامه تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان، دانشجویان استعداد درخشانی که داراي معدل کل حداقل 17 باشند، می‌توانند در آغاز هر نیم‌سال حداکثر 7 واحد درسی از دروس عمومی خود را به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و تائيد معاونت آموزشي دانشكده و مدیر گروه آموزشی مربوطه انتخاب کرده و امتحان دهند. نمرات اکتسابی کمتر از 14 (چهارده) در هر درس با کد عدم قبولی در کارنامه تحصیلی درج می‌شود و دانشجو ملزم به انتخاب مجدد آن درس در نیم‌سال‌های بعدی خواهد بود. تعداد واحدهای اين دروس جزء حداکثر 27 واحد انتخابی دانشجو در آن نيم‌سال تحصيلي منظور نمي‌گردد.

تبصره: دروس معارف اسلامی مشمول این قانون نمی‌شود و دانشجویان استعداد درخشان موظفند، در کلاس‌های دروس معارف دانشگاه به صورت حضوری شرکت نمایند.