۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه هااعضای شورای مرکزی سال ۹۶ :
 

آرمین آی :
 • دانشجوی ترم‌۱۱ دندانپزشکی 
 • مسئول R&D مرکز پژوهش های دانشجویی دانشکده دندانپزشکی
 •  برگزار کننده کنگره ها  و کارگاه های متعدد 
 • دارای ۱۲ مقاله تایید شده در ISI
 • دبیر واحد دندان پزشکی سال ۹۶عرفان تیموری :
 • ورودی ۹۳ رشته پرستاری
 • عضو تیم اجرایی واحد پرستاری و مامایی از ۹۳ تا کنون
 • عضو تیم اجرایی مرکز پژوهش های دانشگاه ۹۴ تا کنون (تیم روابط عمومی، تیم تضمین کیفیت، تیم فرهنگ و هنر)
 • معاون روابط عمومی مرکز پژوهش های دانشگاه و معاون روابط عمومی واحد پرستاری و مامایی ۹۵-۹۶
 • دبیر واحد پرستاری و مامایی از۹۷ -۹۶
 • عضو شورای مرکزی مرکز پژوهش های دانشگاه ۹۷ -۹۶
 • مدرس کارگاه Search علمی مرکز پژوهش ها از سال ۹۵ مریم تاجیک :
 •  ورودی ۹۱ رشته پزشکی 
 • عضو دیپلم پژوهشی ۹۳
 • دبیر ۲ دوره واحد پزشکی 
 • عضو شورای مرکزی برای ۳ سال متوالی
 • معاون امور عملکردی و معاون پژوهشی
 • عضو انجمن دانشجویان پزشکی 
 • عضو کمیته تخصصی سلامت عمومی بودم 
 • مدرس کارگاه EndNote در مرکز پژوهش ها
 • مدرس برگزیده  سال ۹۳امیر اعلامی:
 • ورودی ۹۴ رشته علوم‌ آزمایشگاهی
 • عضو انجمن علوم‌آزمایشگاهی 
 • معاونت روابط عمومی واحد پیراپزشکی
 • عضو تیم روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
 • عضو تیم ‌اجرایی مجمع ۹۵
 • دبیر واحد پیراپزشکی سال ۹۶
 • سخنگوی شورای مرکزی ۹۶
محمدامین شرفی:
 • دانشجوی کارشناسی ارشد شنوایی شناسی دانشکده توانبخشی
 • دبیر واحد توانبخشی سال ۹۶-۹۵ 
 • دبیر واحد توانبخشی۹۷-۹۶
دیگر اعضای شورای مرکزی : 
حسین سنجری
 بهار عطائی نیا 
محمد محمدی 
سید علی معتمدی
بهرام مهاجر
امیر مرتضی هادی لوئی 
مشکات ترکمانیان
حدیث مظفری 
زهرا امیری 
الهام پروز
محمد پیری
حمید صالحی نیا 
علی پروهان