۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه هااعضای شورای مرکزی کل (دوره بیست و پنجم) به تفکیک واحدها:


·         سخنگوی شورا: محمدجواد وادی زاده

 

·         واحد پرستاری و مامایی:

محمد اقبال حیدری

سپیده صادقی(دبیر)

فائزه ایوبی

·         واحد پیراپزشکی:

مائده معصومی پور(دبیر)

مسعود جقتایی

محمدجواد وادی زاده

·         واحد پزشکی:

مهسا رفیعیان

احمدرضا عباسلو

هومن ابراهیمی(دبیر)

·         واحد توانبخشی:

آرزو معصومی(دبیر)

محمدحسن حمدالهی

·         واحد دندانپزشکی:

امیررضا باغانی(دبیر)

آرین صادقی ضمیر

·         واحد تغذیه و رژیم درمانی:

امید صالحی

·         واحد بهداشت:

عارفه جعفرزاده(دبیر)

اعظم بیدرفش

·         داروسازی:

محمدحسین نیکزاد (دبیر)

 ندا میرعماد

حدیث مظفری(دبیر)