۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

معرفی پیش انجمن های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

برای مشاهده رزومه ی معرفی هر پیش انجمن می توانید روی نام انجمن کلیک کنید.


فناوری اطلاعات سلامت
BGIN


انفورماتیک پزشکی

سلامت و محیط زیست

علمی رازی

هماتولوژی و طب انتقال خون

ویروس شناسی

هوشبری

دندانپزشکی قانونی

طب و داروسازی سنتی

مدئو

نوروایمونولوژی