۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

معرفی پیش انجمن های مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

برای مشاهده رزومه ی معرفی هر پیش انجمن می توانید روی نام انجمن کلیک کنید.

فناوری اطلاعات سلامت


BGIN

سلامت و محیط زیست

علمی رازی

هماتولوژی و طب انتقال خون

ویروس شناسی

هوشبری

مطالعات علوم پایه

میکروب شناسی