۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه هااسامی اساتید شورای پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان 

 دکتر محمد علی صحرائیان
 دکتر نیما رضایی
 دکتر يوسف عرفاني
دکتر محبوبه پارسائيان
دکتر فاطمه خوش نوای فومنی
 دکتر مریم محمودی
 دکتر الهام احمدي


اسامی اعضای شورای پژوهشی مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

        دکتر اکرم وطن نژاد
        دکتر مریم ترامشلو
        دکتر سلاله امامقلی پور
        دکتر مانی بیگی
        نرگس سیستانی
        مشکات ترکمانیان
        شهاب الدین رضایی
        علیرضا میلاجردی
        قاسم رجبی واسوکلایی
        ترانه بهره مند
        زهرا السادات هاشمی
        فرزانه رحمانی
        فريبرز اميدي
        دکتر رویا شریفی
        مریم تیموری
    مریم کرباسی مطلق
        علی غفاررحیمی
        حمید صالحی نیا
        بهمن خسروی
        سهیلا رنجبران