۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

اسامی اعضای شورای پژوهشی 96

جناب آقای دکتر مسعود یونسیان
جناب آقای دکتر شعبان علیزاده
سرکار خانم دکتر شیرین شهبازی
سرکار خانم دکتر ناهید عین اللهی
سرکار خانم اکرم وطن نژاد
سرکار خانم نرگس سیستانی
جناب آقای شهاب الدین رضایی
جناب آقای قاسم رجبی واسوکلایی
سرکار خانم فرزانه رحمانی
سرکار خانم مینو نجفی
جناب آقای  وحدت پورطهماسبی
جناب آقای بهمن خسروی
سرکار خانم ترانه بهره مند
سرکار خانم مریم نجفی
جناب آقای دکتر نیما رضائی
سرکار خانم دکتر مریم محمودی
سرکار خانم دکتر زیبا تقی زاده
سرکار خانم دکتر سحرناز نجات
سرکار خانم سلاله امامقلی پور  
سرکار خانم مشکات ترکمانیان
جناب آقای علیرضا میلاجردی
سرکار خانم مریم ترامشلو
جناب آقای فریبرز امیدی
سرکار خانم زهرا السادات هاشمی
جناب آقای حمید صالحی نیا
سرکار خانم سهیلا رنجبران
جناب آقای مانی بیگی
جناب آقای فریبرز امیدی