۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها


اعضای شورای اجرایی کل (دوره بیست و پنجم) به تفکیک واحدها:

دبیرکل : مهدیس مروتی

·         معاون پژوهشی: مهسا دولتشاهی

·         معاون آموزشی: محمد ایوب زاده (مستعفی)

·         معاون بین الملل: مهسا مایلی

·         معاون فرهنگ و هنر: یگانه سعیدی راد

·         معاون روابط عمومی: علی ابدالی

·         معاون پایش و توسعه: شیما جهانی

·         معاون امور عملکردی: طاها بیات