۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 شنبه 3 اسفند ماه، 1398

آغاز ثبت نام سی و چهارمین دوره آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

دانشجویان متقاضی شرکت در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان، تا 8 اسفندماه می توانند برای ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

ادامه خبر
 سه شنبه 29 بهمن ماه، 1398

اعلام زمان برگزاری دوره شش روزه توانمند سازی مهارت های بیولوژی سلولی و مولکولی

مرکز رشد استعدادهای درخشان، دوره شش روزه توانمند سازی مهارت های بیولوژی سلولی و مولکولی را به صورت تئوری و عملی برای دانشجویان استعدادهای درخشان در اسفند ماه برگزار می کند.

ادامه خبر
 دوشنبه 28 بهمن ماه، 1398

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه آموزش پزشکی برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه آموزش پزشکی یکشنبه 27 بهمن ماه 98 برگزار شد

ادامه خبر
 دوشنبه 28 بهمن ماه، 1398

دوره جامع کمک های اولیه برگزار شد

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دوره جامع کمک های اولیه را ویژه کارمندان و دانشجویان برگزار کرد.

ادامه خبر
 یکشنبه 27 بهمن ماه، 1398

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه تفکر علمی در علوم پایه برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه تفکر علمی در علوم پایه یکشنبه 27 بهمن ماه 98 برگزار شد

ادامه خبر
 یکشنبه 27 بهمن ماه، 1398

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت و حیطه کارآفرینی برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه مطالعات میان رشته ای علوم انسانی و سلامت و حیطه کارآفرینی شنبه 26 بهمن ماه 98 برگزار شد

ادامه خبر