۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه

آخرین خبر ها

 چهارشنبه 24 مهر ماه، 1398

حضور فعال نمایندگان انجمن علمی دانشجویان داروسازی ایران (ایفسا) در شصت و ششمین نشست منطقه شرق مدیترانه سازمان جهانی بهداشت

مشکات ترکمانیان به عنوان نماینده فدراسیون بین‌المللی دانشجویان داروسازی IPSF ، بیانیه رسمی این فدراسیون را در یک سخنرانی ارائه کرد.

ادامه خبر
 یکشنبه 21 مهر ماه، 1398

انتشار ششمین شماره نشریه شبکه ایمونولوژی

انجمن دانشجویی بیماری های نقص ایمنی ششمین شماره نشریه دانشجویی شبکه ایمونولوژی را منتشر کرد.

ادامه خبر
 شنبه 20 مهر ماه، 1398

گزارشی از روند برگزاری جلسات ELF-EMF

انجمن دانشجویی نبض گزارشی از روند برگزاری جلسات هفتگی ELF-EMFارائه کرد.

ادامه خبر
 شنبه 20 مهر ماه، 1398

برگزاری کارگاه نگارش علمی مقاله ی مروری

انجمن تصویربرداری مغزی، کارگاه نگارش علمی مقاله ی مروری را برای اعضای جدید خود برگزار کرد.

ادامه خبر
 جمعه 19 مهر ماه، 1398

برگزاری مجموعه کارگاه‌های روش تحقیق در دانشکده‌ی داروسازی تهران

انجمن دانشجویان داروسازی ایران، مجموعه کارگاه‌های روش تحقیق را برگزار کرد.

ادامه خبر
 جمعه 19 مهر ماه، 1398

برگزاری سری دوم از کارگاه‌های مدرسه بیوتکنولوژی

انجمن دانشجویان داروسازی ایران سری دوم از کارگاه‌های مدرسه بیوتکنولوژی را برگزار کرد.

ادامه خبر