۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 شنبه 3 اسفند ماه، 1398

اعلام اسامی جدید دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98

مرکز رشد استعدادهای درخشان، اسامی جدید دانشجویان مشمول تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 99-98 را اعلام کرد.

ادامه خبر
 شنبه 3 اسفند ماه، 1398

تمدید زمان ارائه فرم های راتبه ، آموزش یاری ، فعالیت علمی اجرایی وفن یاری نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

دانشجویان مشمول تسهیلات بنیاد ملی نخبگان می توانند فرم های راتبه ،آموزش یاری، فعالیت علمی اجرایی و فن یاری خود را برای نیمسال اول تا 10 اسفند ماه به مرکز رشد استعدادهای درخشان ارائه دهند.

ادامه خبر
 شنبه 3 اسفند ماه، 1398

آغاز ثبت نام سی و چهارمین دوره آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

دانشجویان متقاضی شرکت در سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان، تا 8 اسفندماه می توانند برای ثبت نام اینترنتی اقدام نمایند.

ادامه خبر
 سه شنبه 29 بهمن ماه، 1398

اعلام زمان برگزاری دوره شش روزه توانمند سازی مهارت های بیولوژی سلولی و مولکولی

مرکز رشد استعدادهای درخشان، دوره شش روزه توانمند سازی مهارت های بیولوژی سلولی و مولکولی را به صورت تئوری و عملی برای دانشجویان استعدادهای درخشان در اسفند ماه برگزار می کند.

ادامه خبر
 دوشنبه 28 بهمن ماه، 1398

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه آموزش پزشکی برگزار شد

آزمون غربالگری درون دانشگاهی حیطه آموزش پزشکی یکشنبه 27 بهمن ماه 98 برگزار شد

ادامه خبر
 دوشنبه 28 بهمن ماه، 1398

دوره جامع کمک های اولیه برگزار شد

مرکز پژوهش های علمی دانشجویان دوره جامع کمک های اولیه را ویژه کارمندان و دانشجویان برگزار کرد.

ادامه خبر