۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

آخرین خبر ها

 شنبه 23 آذر ماه، 1398

احیای دوباره ی فرهنگ زیبای اهدای کتاب

دکتر پوریا روزرخ، از اعضای فعال مرکز پژوهش های علمی دانشجویان بیش از 200 کتاب از کتاب های بین رشته ای خود را به این مرکز اهدا کرد.

ادامه خبر
 شنبه 23 آذر ماه، 1398

انتشار سومین شماره مجله ی علمی - فرهنگی آوای محیط

انجمن علمی دانشجویی مهندسی بهداشت محیط سومین شماره مجله ی علمی - فرهنگی آوای محیط را منتشر کرد.

ادامه خبر
 شنبه 23 آذر ماه، 1398

کارگاه عملی تزریقات و خونگیری

انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی، کارگاه عملی تزریقات و خونگیری را 27 آذر ماه برگزار می کند.

ادامه خبر
 چهارشنبه 20 آذر ماه، 1398

قابل توجه متقاضیان مجاز به شرکت در چهل و هفتمین دوره آزمون دستیاری تخصصی پزشکی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان

دانشجویان متقاضی شرکت در چهل و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی با استفاده از سهمیه استعدادهای درخشان، تا 30 آذر ماه می توانند برای ثبت نام اینترنتی اقدام کنند.

ادامه خبر
 چهارشنبه 20 آذر ماه، 1398

برگزاری جلسه ی هم اندیشی انجمن دانشجویی ویروس شناسی

جلسه هم اندیشی انجمن دانشجویی ویروس شناسی با موضوع «استرین و ساب تایپ های پاپیلوما ویروس» برگزار شد.

ادامه خبر
 چهارشنبه 20 آذر ماه، 1398

برگزاری سومین جلسه از سری کارگاه های مواد حاجب کنتراست زا

انجمن علمی دانشجویی رادیولوژی سومین جلسه از سری کارگاه های مواد حاجب کنتراست زا را برگزار کرد.

ادامه خبر